Kategori: Info

Artikkel i Østlandets Blad

Nyheter

09.03.2021: Tredje positive anmeldelse på tre dager i Coffeeread, av «Høstmørke». 08.05.2021: Nok en meget positiv anmeldelse i Coffeeread, denne gang av «Engelen Gabriel». 07.05.2021: Svært positiv anmeldelse av «Cast-off og andre kriminelle fortellinger» i

Les mer

Nettsteder jeg har nytte av

Bokmåls- og nynorskordboka Det Norske Akademis Ordbok Korrekturavdelingen.no Norsksidene Statistisk Sentralbyrås navnesøk Store Norske Leksikon Forklaringer på litterære ord Emotional Language Order of Adjectives Writers Helping Writers Write It Sideways Live Write Thrive ideas4writers Movie Scripts and

Les mer